Federatie van
Onderling Uitvaartverenigingen
in Noord-Holland

Overkoepelende federatie voor ondersteuning uitvaartverenigingen.

De federatie is het overkoepelend orgaan van uitvaartverenigingen in Noord-Holland, uitvaartverenigingen hebben tot doel van het verzorgen van de uitvaarten zonder winstoogmerk, welke veelal gedragen worden door vrijwilligers. De federatie behartigt de belangen van haar leden op regionaal niveau.

De federatie belegt tweemaal per jaar een Algemene Ledenvergadering in het voor en najaar. De doelstelling van de Federatie is een gemeenschappelijk belang, adviseren op juridisch en financieel terrein, bemiddeling bij verenigingsproblemen en ondersteunende taak, samenwerking op het gebied van inkoop en verdedigen van onderlinge hulp.

"Koester de gouden momenten in het leven, draag ze in het hart met je mee.
Wat er ook op je pad mag verschijnen, nooit zullen deze momenten verdwijnen
ze gaan een leven lang mee."


Algemene Ledenvergadering

Donderdag 20 april 2017 om 20:00 uur

We rekenen op uw komst. Uw aanwezigheid is zeer belangrijk zodat de onderlinge contacten blijven bestaan. Er is genoeg informatie uit te wisselen. Mocht u onverhoopt niet op de vergadering aanwezig kunnen zijn, wilt u dan even een af bericht sturen zodat wij als bestuur ook op de hoogte zijn?

Locatie voor de ledenvergadering is in: ‘t Springende Paard te Hensbroek.